Detektionstider

Detektionstiden talar om hur länge man kan spåra drogen. Tiden kan variera från person till person beroende på flera faktorer: ålder, intagets mängd, eventuell utspädning av urinen, leverfunktion m.m.

Halveringstid är den tid det tar för att koncentrationen av drogen/läkemedlet i kroppen ska sjunka till halva mängden, efter avslutat intag.
Halveringstiden är alltid konstant, vilket innebär att det tar lika lång tid att reducera koncentrationen till hälften oavsett drogmängd. 

Alla droger har olika halveringstid, vilket förklarar varför man kan spåra vissa droger längre/kortare tid än andra. Heroin, som har mycket kort halveringstid, spåras också kort tid (ca 1 dag). Cannabis som har lång halveringstid kan sitta i betydligt längre, flera veckor för de med långvarigt missbruk bakom sig.

Här kan du se detektionstider på olika droger när man lämnar urin prov eller saliv prov.

DrogUrin provSaliv prov
Amfetamin2-4 dagar1-2 dagar
Bensodiazepiner3-7dagar (Oxazepam och Diazepam upp till 4 veckor)1-2 dagar
Buprenorfin/Subutex2-5 dagar2-5 timmar
CannabisUpp till 4 dagar vid sporadiskt bruk
1-2 månader vid långvarig användning
2-5 timmar
Fentanyl3 dagar1-2 dagar
GHB6-8 timmar
HeroinUpp till 20 timmar
Ketamin2-3 dagar
Klonazepam (Iktrovil)3 dagar
Kokain2-4 dagar1-2 dagar
LSD2 dagar
MDMA (ecstasy)2 dagar
Metamfetamin3-5 dagar1 dag
Metadon10-14 dagar1-2 dagar
Metylfenidat (Ritalin)2-4 dagar
Oxikodon (Oxycontin)2-4 dagar
Opiater2-4 dagar1-2 dagar
Pregabalin2-4 dagar
Spice2-3 dagar1 dag
Tramadol2-3 dagar1 dag
Zolpidem (Stilnoct)2-4 dagar
Zopiklon (Imovane)2-4 dagar