Cannabis (Gräs) 5-50g

5.00 av 5
(1 kundrecension)

900kr5,500kr

PRIS LISTA:
5g = 900kr
10g = 1500kr
15g = 2000kr
20g = 2500kr
25g = 3000kr
50g = 5500kr

Nollställ
Artikelnr: 21 Kategori:

Beskrivning

Allmän information om Cannabis

Cannabis (även känt som marijuana i växtform och hasch som är ihoppressade trikomer från cannabisplantan) är den psykoaktiva drog som utvinns från plantor i växtsläktet Cannabis i medicinskt eller i rekreationssyfte. Av totalt 483 kända aktiva komponenter i cannabis utgörs den största av tetrahydrocannabinol (THC). Minst 84 stycken är andra cannabinoider, som cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN), tetrahydrocannabivarin (THCV) och cannabigerol (CBG).

Cannabis ger både psykiska och fysiska effekter på människan, däribland en känsla av att man är “hög” eller “stenad”, förändringar av perceptionsförmågan, höjd sinnesstämning, och en ökad aptit. Vid rökning börjar ruset märkas inom några minuter, i tillagad form eller vid direkt intag vid omkring 30–60 minuter. Ruset brukar verka i två till sex timmar. Kortvariga biverkningar innefattar ett nedsatt korttidsminne, muntorrhet, försämrad motorik, röda ögon samt en upplevd paranoia eller ångest. På längre sikt kan cannabis leda till beroende, till en sämre mental förmåga för dem som började använda drogen som tonåringar samt till beteendestörningar hos de barn vars mödrar använt cannabis under graviditeten.

Cannabis används främst i rekreationssyfte eller som medicinalväxt men ibland används den även i religiösa sammanhang. 2013 använde mellan 128 och 232 miljoner människor cannabis (2,7–4,9 procent av jordens befolkning i åldrarna 15–65). Det är världens mest använda illegala drog. 2018 var de länder som hade flest användare bland vuxna Zambia, USA, Kanada och Nigeria. 2016 hade 51 procent av USA:s befolkning, vid något tillfälle, använt cannabis. 12 procent hade använt drogen under det senaste året och 7,3 procent under den senaste månaden.

Det äldsta dokumenterade användandet går tillbaka ända till 2000-talet f.Kr. Sedan tidigt 1900-tal har användandet ökat och drogen har som en följd av detta blivit föremål för juridiska restriktioner. Innehav, användning och försäljning av cannabis är olagligt i de flesta av världens länder. Termen medicinsk cannabis refererar till den cannabis som skrivs ut av läkare, något som är tillåtet i Kanada, Belgien, Australien, Nederländerna, Tyskland, Spanien och 31 amerikanska delstater.

År 2013 blev Uruguay det första landet som legaliserade cannabis för rekreativ användning. 2018 legaliserades cannabis i Sydafrika och Kanada.

cannabis gräs

Växten

Familjen hampväxter, i vilken släktet Cannabis ingår, är mycket härdiga, snabbväxande växter som klarar av de flesta klimat och höjder upp till 3 000 meter över havet. Människor har, förutom som berusningsmedel, använt hampa för så vitt skilda ändamål som tillverkning av rep och textilier, fågelfrö, energigröda och som medicin.

Honplantans blommor och de små blad som växer i klasar med honblommor är särskilt rika på trikomer, som utsöndrar en kåda rik på milt hallucinogena, psykoaktiva och fysiologiskt aktiva kemikalier, kallade cannabinoider. Det finns ett 60-tal cannabinoider, varav THC och cannabidiol är de främsta. De vanligaste produkterna som innehåller cannabinoider och som används i berusningssyfte är marijuana (torkade honblomställningar) och hasch (sammanpressad kåda). Mindre vanligt förekommande är den eteriska hascholjan, som antingen inandas som ånga efter upphettning, äts eller dricks.

Växtformen består oftast av torkade mogna honblommor. Kådformen, som i dagligt tal kallas hasch, består primärt av trikomer, som växten fyllt med kåda som försvar mot predation, ihopsamlade från samma plantmaterial. Den mest kända biologiskt aktiva kemiska komponenten i cannabis är Δ9-tetrahydrocannabinol, ofta benämnt THC. THC har psykoaktiva och fysiologiska effekter när det konsumeras, oftast genom rökning eller genom oralt upptag.

Cannabis räknas som ett hormonstörande ämne hos djur.

Marijuana

Marijuana är torkade honblommor och toppblad. Färgerna kan vara allt från grönt, gulgrönt och gråbrunt till gult. En del odlas i Sverige, men mycket importeras från Danmark och Holland. Slangord för marijuana är maja, jazztobak, gräs, grälle, grönt, “ört”, weed, ganja, brass (marijuana), braj, reefer, röka eller mary jane. Slangord för en joint kan till exempel vara spliff, puff, holk, feting, palt, “en fet”, jolle, gås, “hooging” eller hövding.

cannabis gräs

Hampaextrakt

Hampaextrakt hascholja är extrakt av cannabis. Hascholja kan vara missvisande då hampaextrakt inte är hasch och sällan görs av hasch, även om likheterna är stora. Konsistensen varierar från tjockflytande vätska till seg massa och färgen är brun till svart. Med upp till 70 % THC-halt är hampaextrakt den starkaste sortens cannabispreparat. Styrkan är dock helt beroende av råmaterialet; starkast blir det som görs av cannabis med hög THC-halt medan extrakt gjort på hanblad inte är starkare än svagt hasch.

Hampaextrakt görs av någon form av cannabisråvara, allt från stjälkar och blad till blommor och hasch, som sedan får dra i lösningsmedel för att sedan filtreras bort. Lösningsmedlet får därefter avdunsta och lämna kvar slutprodukten. Man kan “vispa” oljan för att få en smörliknande produkt eller låta växtsmulor stanna kvar för att ge en fastare och mer hanterbar konsistens.

Historia

Cannabisplantan har sitt ursprung i Centralasien. Det första vävda plagget var gjort av hampa och daterar sig bak omkring 10 000 år. Det var i Kina plantan först började odlas, för över 6 000 år sedan. Användningsområdena sträckte sig över matolja, djurfoder, fiberutvinning och medicin.

Det är osäkert när man började röka cannabis i Indien. Första gången dess användning som drog nämns i skrift är i Indien där den milt narkotiska drycken bhang förekommer i Atharva Veda som dateras till 2 000–1 400 f.Kr. Drycken bereds av torkade cannabisblad, frön och stjälkar från cannabisplantor av både han- och honkön, såväl vilda som odlade. Den är ofta smaksatt med socker och svartpeppar blandat med mjölk eller vatten. Ganja består av de THC-rika blomknopparna från odlade honplantor som torkas. Charas är den rena kådan utvunnen ur cannabis, motsvarande hasch.

I sin svagaste form, bhang, accepterades drogen i samhället medan bruk av nämnda charas sågs på med förakt och misstänksamhet och något som underklass och kriminella höll på med. Medicinsk litteratur från denna tid nämner att cannabis bland annat användes vid behandling av epilepsi och för smärtlindring.

Man vet inte när cannabis först kom till Europa, men förmodligen var det nomader som förde det med sig från Centralasien. Mest intressant var grödan för dess fibers skull, men Herodotos skriver i sin Historia från 500-talet f.Kr. om skyter som hellre än att bada i vatten badade i heta ångbad av rykande hampafrön, så de “tjuter av fröjd”.
Haschaffär i Katmandu år 1973, före lagstiftning om cannabis.

Araberna skall ha lärt sig om cannabis narkotiska egenskaper av grekiska lärda i botanik och medicin, samt mer direkt genom handel med Indien via Iran. Det finns en folklig tradition enligt vilken en indisk pilgrim visat perserna växtens drogegenskaper på 500-talet. Några forskare tror dock att användningen i mellersta östern är mycket äldre än så och pekar på passager i Gamla Testamentets hebreiska text och den arameiska översättningen som kan tolkas som referenser till cannabiskonsumtion.[20]

Cannabis som drog sågs ofta med misstro av de ortodoxa muslimska myndigheterna, delvis på grund av att den förknippades med sufismen – en mystisk rörelse inom islam. Försök att stävja odlingen misslyckades och på 1300-talet var haschish väl etablerat i den muslimska världen. Innan dess hade arabiska handelsmän fört bruket av cannabis till Östafrika, där det spred sig till de centrala och södra regionerna.

cannabis gräs

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Cannabis

Varumärke

Övrigt

Mer information

Mängd

5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 50g

1 recension av Cannabis (Gräs) 5-50g

  1. 5 av 5

    Kulles

    Hög kvalite på budsen nice!

Skriv en recension

cannabis gräs
Cannabis (Gräs) 5-50g
900kr5,500kr