Flunitrazepam 2mg (Rohypnol) – Lösa

5.00 av 5
(1 kundrecension)

600kr2,500kr

PRIS LISTA:
10st = 600kr
20st = 900kr
30st = 1200kr
50st = 1500kr
100st = 2500kr

Nollställ
Artikelnr: 13 Kategori:
roche

Beskrivning

Allmän information om Flunitrazepam

Flunitrazepam kallas även Rohypnol, Roppar, Flunisar. Flunitrazepam, är ett sömnmedel och lugnande preparat som tillhör gruppen bensodiazepiner. Preparatet patenterades 1963 av Hoffman-La Roche. Läkemedlet är beroendeframkallande och läkare ska enligt FASS iaktta största försiktighet vid förskrivning av detta medel. Behandlingen ska inte vara längre än fyra veckor. I den tiden räknar man in eventuell nedtrappning av läkemedlet. Läkare skrev ut medlet vid till exempel sömnsvårigheter, då det har en lugnande, muskelavslappnande och kramplösande effekt. Läkemedlet är dock vanebildande och toleransen ökar snabbt. Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning P III i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning II i Sverige.

Läkemedlet var receptbelagt i Sverige, det sista preparatet avregistrerades 2020. Ett tidigare känt varunamn är Rohypnol. Missbruket av medlet har varit omfattandeoch på grund av att läkemedlet användes i strategiskt syfte för att begå brott gjorde Högsta domstolen ett beslut att sänka gränsen för grovt smugglingsbrott för flunitrazepam. Läkemedelsföretaget Hoffmann-La Roche beslutade den 22 januari 2004 att sluta sälja Rohypnol i Sverige efter en period med många grova våldsbrott, där förövarna varit påverkade av medlet. Den främsta anledningen till företagets beslut var emellertid lönsamhetsskäl. Under 2007 var beslagen av flunitrazepam mycket färre än tidigare, något som kan tolkas som att smugglingen till Sverige av denna drog har minskat. De sammanlagda beslagen av bensodiazepiner ligger dock på samma nivå som tidigare.

flunitrazepam rohypnol

Halveringstid

Rohypnol har en halveringstid på 13-19 timmar (1). Nitrazepam, som har den godkända indikationen sömnsvårigheter, har en halveringstid på ca 30 timmar (2). Om det bedöms finnas fortsatt behov av oförändrad behandling motsvarar 0,5 mg Rohypnol 2,5 mg nitrazepam, eller 1 mg Rohypnol 5 mg nitrazepam. I denna situation kan byte från Rohypnol till ekvivalent dos nitrazepam göras. Oxazepam har en liknande, men något kortare, halveringstid på ca 10 timmar (3). Oxazepam saknar aktiva metaboliter (2) och är ett behandlingsalternativ vid sömnsvårigheter hos äldre (4). Om det bedöms finnas fortsatt behov av oförändrad behandling motsvarar 0,5 mg Rohypnol 15 mg oxazepam, eller 1 mg Rohypnol 30 mg oxazepam (5). I denna situation kan byte från flunitrazepam till ekvivalent dos oxazepam göras.

Missbruk

Rohypnol är främst ett insomningsmedel (sedativum, hypnotikum) men på grund av en betydande missbruksrisk förekommer det också illegalt i Sverige. Tidigare fanns flunitrazepam i flera preparat som Rohypnol, Flupam och Fluscand, som alla numera är avregistrerade preparat.

Borttagen från apotek

Sömnläkemedel är avsedda för korttidsbehandling. Fördelarna med läkemedelsbehandling överväger inte riskerna, framför allt vid långtidsbehandling. Om man trots det använt till exempel flunitrazepam under en längre tid är risken stor för rebound-fenomen i form av framför allt insomni i samband med utsättning. Rekommendationen är att trappa ut flunitrazepam. Det innebär att flunitrazepam inte längre finns på den svenska marknaden. Om patienten efter ett läkemedelsuppehåll fortfarande har sömnproblem rekommenderas i första hand icke-farmakologisk behandling.

I andra hand rekommenderas melatonin. Melatonin har en helt annan verkningsmekanism än flunitrazepam. Vid behov av annan typ av sömnmedel kan zopiklon eller propavan provas. Zopiklon har kortare halveringstid än flunitrazepam och nitrazepam och därmed kan man förvänta sig att risken för dagtrötthet och kognitiv påverkan är lägre. Perioden november 2018 till oktober 2019 har 918 individer i Stockholm någon gång köpt flunitrazepam på recept till en volym av 132 514 definierade dygnsdoser, DDD. Under hösten 2019 har nästan hela förskrivningen utgjorts av dos-dispensering. Sammanlagt köpte 98 individer flunitrazepam på recept under september-oktober 2019. I princip hade alla dessa individer dosdispenserat flunitrazepam.

flunitrazepam rohypnol

Trafikvarning

Vid behandling med Flunitrazepam Merck NM kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t. ex. vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?

Använd inte kraftigt smärtstillande medicin som innehåller morfin eller något annat sömnmedel eller lugnande medel samtidigt med Flunitrazepam Merck NM utan att först rådgöra med läkare. Alkohol bör inte förtäras eftersom Flunitrazepam Merck NM förstärker alkoholens sömngivande effekt. Flunitrazepam Merck NM verkar vanligen inom 20 minuter, tabletten skall därför tas i omedelbar anslutning till sänggåendet, alternativt först när en naturlig insomning uteblivit. Vad skall man göra om man tagit för stor dos? Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112). Förvaring och hållbarhet Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

flunitrazepam rohypnol

Biverkningar

Kombinationen av alkohol och läkemedlet kan ge minnesluckor. Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Dåsighet, speciellt i början av behandlingen. Mindre vanliga: Yrsel, huvudvärk, minnesluckor, förvirring (speciellt hos äldre personer). Muskelsvaghet, svårigheter att samordna kroppsrörelser. Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Mardrömmar, uppjagat sinnestillstånd, aggressivitet och hallucinationer. Förhöjda levervärden. Ett tidigare känt varunamn är Rohypnol, som även givit upphov till slangtermen roppe eller “roppar”.

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Flunitrazepam

Varumärke

Roche

roche

Mer information

Mängd

10st, 20st, 30st, 50st, 100st

1 recension av Flunitrazepam 2mg (Rohypnol) – Lösa

  1. 5 av 5

    Per

    Jag har letat över allt efter rohypnol! Fick dem idag fyfan va skönt asså.

Skriv en recension

flunitrazepam rohypnol
Flunitrazepam 2mg (Rohypnol) – Lösa
600kr2,500kr