Flunitrazepam 2mg (Rohypnol) – Lösa/Kartor

1,600kr9,900kr

PRIS LISTA:
50st = 1600kr
100st = 2400kr
200st = 4400kr
300st = 6400kr
400st = 8400kr
500st = 9900kr

Nollställ
Artikelnr: 20 Kategori:
roche

Beskrivning

Allmän information om Flunitrazepam

Flunitrazepam kallsa även Roppe, Rohypnol. Flunitrazepam är ett sömnmedel och lugnande preparat som tillhör gruppen bensodiazepiner. Preparatet patenterades 1963 av Hoffman-La Roche. Läkemedlet är beroendeframkallande och läkare ska enligt FASS iaktta största försiktighet vid förskrivning av detta medel. Behandlingen ska inte vara längre än fyra veckor. I den tiden räknar man in eventuell nedtrappning av läkemedlet.

Läkare skrev ut medlet vid till exempel sömnsvårigheter, då det har en lugnande, muskelavslappnande och kramplösande effekt. Läkemedlet är dock vanebildande och toleransen ökar snabbt.

Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning P III i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning II i Sverige. Läkemedlet var receptbelagt i Sverige, det sista preparatet avregistrerades 2020.

Ett tidigare känt varunamn är Rohypnol.

Missbruket av medlet har varit omfattande och på grund av att läkemedlet användes i strategiskt syfte för att begå brott gjorde Högsta domstolen ett beslut att sänka gränsen för grovt smugglingsbrott för Rohypnol.

Läkemedelsföretaget Hoffmann-La Roche beslutade den 22 januari 2004 att sluta sälja Rohypnol i Sverige efter en period med många grova våldsbrott, där förövarna varit påverkade av medlet. Den främsta anledningen till företagets beslut var emellertid lönsamhetsskäl.

Under 2007 var beslagen av Rohypnol mycket färre än tidigare, något som kan tolkas som att smugglingen till Sverige av denna drog har minskat. De sammanlagda beslagen av bensodiazepiner ligger dock på samma nivå som tidigare.

Rohypnol Flunitrazepam

Använda sig av flunitrazepam

I länder där detta läkemedel används, används det för behandling av allvarliga fall av sömnproblem, och i vissa länder som ett præstestetikum. Detta var också de användningsområden som det ursprungligen studerades för.

Det har också administrerats som en samtidig dos för patienter som tar ketamin. Rohypnol sänker biverkningarna av bedövningsmedlet (ketamin), vilket resulterar i mindre förvirring i uppvaknande tillstånd, mindre negativ påverkan på pulsfrekvensen och färre fluktuationer i blodtrycket.

Det har också visat sig ha terapeutisk användning vid användning av polysubstanser i kombination med anestetika, opioider, etanol, kokain och metamfetamin.

Överdos

Rohypnol är ett läkemedel som ofta är involverat i läkemedelsförgiftning, inklusive överdosering. Överdosering av Rohypnol kan leda till överdriven sedering eller försämrad balans eller tal. Detta kan utvecklas vid allvarliga överdoser till andningsdepression eller koma och eventuellt dödsfall. Risken för överdos ökar om flunitrazepam tas i kombination med CNS -depressiva medel som etanol (alkohol) och opioider. Överdos av Flunitrazepam svarar på GABAA -receptorantagonisten flumazenil, som således kan användas som behandling.

Rohypnol Flunitrazepam

Upptäckt

Från och med 2016 kan blodprov identifiera Rohypnol vid koncentrationer så låga som 4 nanogram per milliliter; eliminationshalveringstiden för läkemedlet är 11–25 timmar. För urinprov kan metaboliter identifieras i 60 timmar till 28 dagar, beroende på dos och analysmetod som används. Hår och saliv kan också analyseras; hår är användbart när lång tid har inträffat sedan intag, och saliv för drogtester på arbetsplatsen.

Rohypnol kan mätas i blod eller plasma för att bekräfta en diagnos av förgiftning hos patienter på sjukhus, tillhandahålla bevis vid nedsatt körstopp eller hjälpa till med en medicinsk legal dödsutredning. Blod- eller plasmakoncentrationer av flunitrazepam ligger vanligtvis i intervallet 5–20 μg/L hos personer som får läkemedlet terapeutiskt som en hypnotisk natt, 10–50 μg/L hos de som gripits för nedsatt körning och 100–1000 μg/L hos offer för akut dödlig överdosering. Urin är ofta det föredragna exemplaret för rutinmässiga övervakningsändamål. Närvaron av 7-aminoflunitrazepam, en farmakologiskt aktiv metabolit och in vitro nedbrytningsprodukt, är användbar för bekräftelse av intag av flunitrazepam. I postmortem-prover kan moderläkemedlet ha försämrats helt över tiden till 7-aminoflunitrazepam. Andra metaboliter inkluderar desmetylflunitrazepam och 3-hydroxydesmetylflunitrazepam.

Farmakologi

De huvudsakliga farmakologiska effekterna av Rohypnol är förstärkning av GABA, en hämmande neurotransmittor, vid olika GABA -receptorer.

Medan 80% av flunitrazepam som tas oralt absorberas, är biotillgängligheten i suppositorieform närmare 50%.

Rohypnol har en lång halveringstid på 18–26 timmar, vilket innebär att flunitrazepams effekter efter administrering på natten kvarstår under nästa dag. Detta beror på produktionen av aktiva metaboliter. Dessa metaboliter ökar ytterligare varaktigheten av läkemedelsverkan jämfört med bensodiazepiner som producerar icke -aktiva metaboliter.

Rohypnol är lipofilt och metaboliseras av levern via oxidativa vägar. Enzymet CYP3A4 är huvudenzymet i dess fas 1 -metabolism i humana levermikrosomer.

Rohypnol Flunitrazepam

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Flunitrazepam

Varumärke

Roche

roche

Mer information

Mängd

50st, 100st, 200st, 300st, 400st, 500st

3 recensioner av Flunitrazepam 2mg (Rohypnol) – Lösa/Kartor

 1. 5 av 5

  Didde

  Dunder

 2. 5 av 5

  Eric

  Funkar bra

 3. 5 av 5

  Umpas

  Funkar klockrent. Jag är mer än väl nöjd med denna vara.

Skriv en recension

Rohypnol Flunitrazepam
Flunitrazepam 2mg (Rohypnol) – Lösa/Kartor
1,600kr9,900kr