Rea!

Ksalol 1mg (Alprazolam – Xanor) – Galenika – Lösa/Kartor

700kr4,100kr

PRIS LISTA:
50st = 700kr
100st = 1200kr (1000kr) REA!
200st = 2000kr
300st = 2800kr
400st = 3500kr
500st = 4100kr

Nollställ
Artikelnr: 2 Kategori:
galenika

Beskrivning

Allmän information om Ksalol

Alprazolam Kallas även: Ksalol, Xanor och Blåbär. Alprazolam är ett kortverkande preparat som används för att behandla ångestsymtom som oro, rastlöshet och spänning. Medlet används framförallt i det akuta skedet vid panikångest samt vid vissa ångesttillstånd i samband med depression. Läkemedelsnamn är Xanor med flera i Sverige och Xanax i USA och marknadsförs under detta namn av Pfizer. Alprazolam är en kortverkande lugnande medel i klassen triazolobensodiazepin (TBZD), som är bensodiazepiner (BZD) smälta med en triazolring.

 

ksalol xanor

Varning

Abstinens-/utsättningssymptomen har visat sig vara svåra för alprazolam, varför Ksalol alltid skall trappas ut. Ksalol, som tillhör gruppen bensodiazepiner, verkar dämpande på det centrala nervsystemet. Risk för tillvänjning föreligger. Preparatet är narkotikaklassat och ingår i förteckning P IV i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning IV i Sverige. På grund av oro över missbruk rekommenderar vissa inte alprazolam som en initial behandling för panikstörning. Återkallande eller rebound-symtom kan uppstå om användningen plötsligt minskar; gradvis minskning av dosen över veckor eller månader kan krävas. Andra sällsynta risker inkluderar självmord, möjligen på grund av förlust av hämning. Alprazolam, liksom andra bensodiazepiner, verkar genom GABAA-receptorn.

Utsättnings effekt

Även om överdosering kan inträffa från Ksalol kan uttag av detta läkemedel vara dödligt och därför är det viktigt att konsultera en läkare om du försöker avvänja dig bensodiazepiner. Liksom alkohol kan det omedelbara upphörandet av bensodiazepiner resultera i anfall och därför måste en långsam avsmalning initieras. Vanliga abstinenseffekter inkluderar ökad hjärtfrekvens och blodtryck, agitation och anfall.
Behandling för Ksalol-beroende. Ksalol beroende, som alkohol, behandlas vanligtvis med en långsam avsmalning av bensodiazepiner för att förhindra kramper.

Flumazenil (Romazicon) är ett specifikt motgift mot bensodiazepintoxicitet, men när det används vid akut överdos kan dess potentiella risker uppväga fördelarna och därför är detta läkemedel kontroversiellt. Beroende på missbrukets svårighetsgrad och om det finns mentala hälsotillstånd kan varaktigheten och nivån på vården variera från sjukhusvistelse till öppenvård. Psykoterapi behövs för att ta itu med det underliggande beteendet som leder till missbruket och till varje individs egenvård och hur man kontrollerar deras utlösare och begär.

I andra länder

Ksalol rekommenderas inte längre i Australien för behandling av panikstörning på grund av oro för tolerans, beroende och missbruk. Storbritannien rekommenderas Ksalol för kortvarig behandling (2-4 veckor) av svår akut ångest. Illamående på grund av kemoterapi I USA är Ksalol FDA-godkänt för behandling av panikstörning med eller utan agorafobi. Ksalol rekommenderas av World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) för behandlingsresistenta fall av panikstörning där det inte finns någon historia av tolerans eller beroende.

Ksalol patenterades 1971 och godkändes för medicinsk användning i USA 1981. Det finns som ett generiskt läkemedel. År 2017 var det den 21: e vanligaste receptbelagda medicinen i USA, med mer än 25 miljoner recept.

Metabolism

Alprazolam metaboliseras till mindre effektiva metaboliter av olika CYPs inklusive CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7 och CYP2C9. Majoriteten av alprazolammetabolismen förmedlas av hydroxylering via CYP3A. 4-hydroxialprazolam har 20% bindningsaffiniteten hos moderläkemedlet, alfa-hydroxialprazolam har 66% affinitet och bensofenonmetaboliten har 1% affinitet.

Halveringstid

11,2 timmar hos friska patienter. Halveringstiden är 16,3 timmar hos äldre, 5,8-65,3 timmar hos patienter med alkoholisk leversjukdom, 9,9-40,4 timmar hos överviktiga patienter. Halveringstiden är 25% högre hos asiatiska patienter jämfört med kaukasier. Andra studier har visat att halveringstiden är 9-16 timmar.

Toxicitet

Överdosering av Alprazolam kan uppträda som sömnighet, förvirring, dålig koordination, långsamma reflexer, koma och död. Att ta alprazolam med alkohol sänker tröskeln för överdos. Patienter bör ha sin andning, puls och blodtryck övervakade. Patienter kan behandlas med magsköljning och intravenösa vätskor. Om hypotoni uppträder kan patienter behandlas med vasopressorer. Vid kända eller misstänkta överdoser kan patienter ges bensodiazepinreceptorantagonisten flumazenil förutom andra behandlingsmetoder.

Oral LD50 hos råttor är 331-2171 mg / kg. Alprazolam är en graviditetskategori D teratogen, vilket innebär att det finns bevis för risk för fostret hos en mor som tar alprazolam, men i vissa fall kan nyttan uppväga risken. Barn födda till dessa mammor riskerar också abstinenssymptom, slapphet och andningsbesvär. Bensodiazepiner uttrycks i bröstmjölk hos människa och amning rekommenderas därför vanligtvis inte till mödrar som tar alprazolam. Alprazolam är inte associerat med karcinogenicitet, mutagenicitet eller nedsatt fertilitet.

alprazolam ksalol

Medicinsk användning av Alprazolam

Alprazolam används mot paniksyndrom, med eller utan agorafobi. Ångesttillstånd av olika svårighetsgrad även i samband med depression. Oro, rastlöshet och spänning, med eller utan psykosomatiska reaktioner. Som adjuvans i initial depressionsbehandling vid förekomst av ångest. Det är emellertid inte en förstahandsbehandling sedan utvecklingen av selektiva serotoninåterupptagshämmare.

De flesta bevisen visar att fördelarna med alprazolam vid behandling av panikstörning endast varar 4 till 10 veckor. Personer med panikstörning har dock behandlats på öppen basis i upp till 8 månader utan uppenbar förlust av nytta. Andra användningsområden inkluderar behandling av illamående som orsakats av kemoterapi tillsammans med andra behandlingar. GAD-förbättring sker vanligtvis inom en vecka. Alprazolam tas vanligtvis genom munnen.

Gatudrog

Xanor var det vanligaste receptbelagda psykiatriska läkemedlet från 2005 till 2013 i USA och även om det har gjort det möjligt för många individer att återfå kontrollen över sin ångest och sitt liv, blev det också ett vanligt och missbrukat beroendeframkallande läkemedel. Xanor arbetar inom några minuter efter att ha kommit in i blodomloppet och toppar inom några timmar och resulterar i ett tillstånd av nöje och eufori, och som ett resultat använder många individer detta läkemedel för rekreationsändamål snarare än medicinska ändamål.

På grund av detta läkemedels rekreativa popularitet är Xanor ett välkänt gatudroger som ofta används för att förbättra alkoholens effekter i sociala situationer som fester och konserter. Xanormissbruk kan framkalla behagliga effekter som yrsel, en känsla av orealitet, en känsla av frigörelse, en känslomässig domningar och en större sexuell lutning.

Dosering

Paniksyndrom: Initialt ges 0,5-1 mg vid sänggåendet. Dosen individualiseras med en höjning som inte överstiger 1 mg var 3-4 dag. Som underhållsdos kan ges upp till 6 mg per dag i 3-4 delade doser. Till äldre och känsliga patienter ges högst 4,5 mg per dag i delade doser. Ångest: Initialt ges 0,25-0,5 mg tre gånger dagligen, som individualiseras. Som underhållsdos ges 0,5-3 mg dagligen i delade doser. Till äldre och känsliga patienter ges initialt 0,25 mg 2-3 gånger dagligen. Doseringen kan gradvis ökas vid behov. Vid ångest och agitation i samband med depression ges upp till 3 mg dagligen i delade doser.

Biverkningar

De biverkningar som detta läkemedel kan orsaka inkluderar dåsighet, huvudvärk, trötthet, yrsel, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, ökad salivering, muntorrhet, förändrad sexlust eller förändrad sexuell förmåga, förstoppning, illamående, förändrad aptit, viktförändring, ledvärk och svårigheter att urinera. Alprazolam kan även ge upphov till biverkningar av mer allvarlig art som kan kräva medicinsk vård.

Dessa inkluderar andnöd, kramper, svåra hudutslag, gulnad av ögon eller hud, depression, minnessvårigheter, talsvårigheter, förvirring, humörsvängningar, beteendeförändringar, självskadetankar eller -beteende, försämrad balans samt hallucination.

 

ksalol xanor

Övrigt information

Ksalol heter den Serbiska versionen av Alprazolam. Ksalol dosering är också 6mg per dag trots att dem är starkare. Reaktions tiden är onset 15-40min, effekt 5-8timmar och eftereffekt 6-24timmar. Ksalol är narkotikaklassat. Läs mer här. Första gången. Ksalol 1mg pris.

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Alprazolam

Varumärke

Galenika

galenika

Mer information

Mängd

50st, 100st, 200st, 300st, 400st, 500st

26 recensioner av Ksalol 1mg (Alprazolam – Xanor) – Galenika – Lösa/Kartor

 1. 5 av 5

  Bullen

  Bra stealth och fina kartor tack så mycket.Kommer garanterat att köpa igen äkta galenika.

 2. 5 av 5

  Zuttla

  Letat över allt efter ksalol dem här va grymma.

 3. 5 av 5

  Kocken

  Bra shop och bra ksalol. Billigt och snabbt.

 4. 5 av 5

  Kungen

  Grymt bra ksalol i kartor kommer absolut beställa igen tack!!

 5. 5 av 5

  Snurris

  Dem här ksalolen är äkta jag är super nöjd med köpet

 6. 5 av 5

  fittan

  Riktigt fina ksalol 1mg galenika äkta vara.

 7. 5 av 5

  Falle

  Fina xanor och bra paketerat och bra att det kommer i kartor då vet man att dem är äkta.

 8. 5 av 5

  Serkan

  Bra blåa det här kommer beställa mer.

 9. 5 av 5

  göran

  fina ksalol bra sida

 10. peppe

  fantastisk sida

 11. 5 av 5

  pelle D

  Super duper bra grejetr

 12. 5 av 5

  Matz svernfors

  Grymt bra aktör hyfsade priser mycket bra paketerat har köpt av flera andra men dessa är nr 1 blir fler köp häl mz

 13. 5 av 5

  rumpanser

  Äkta vara detta blir mer beställningar senare.

 14. 5 av 5

  Degen

  fina xanor

 15. 5 av 5

  falle

  bra ksalol tack

 16. Fralls

  Bra ksalol och apoteksmek är grymma!

 17. Roy Brommels

  Bra grejer är nöjd med blå.

 18. 5 av 5

  Thomas Larsson

  Var bara kvar, ni är grymma. Funkar klockrent. Kan inte bli bättre. Så är det bara.

 19. 5 av 5

  Stefan jonsson

  Älskar dom här ! Vill få hem dom på ett bra sätt / jag behöver dom !

 20. Dick

  Lite väl dyra köper en karta för 130

 21. 5 av 5

  Berg

  Snabb leverans och välpaketerat. Bra blåbär.

 22. Ash

  Första gången jag beställer.allt kom och produkten är precis som den ska.kommer garanterat beställa igen mvh ash.

 23. Nisse

  Super o få hem, kommer o beställa igen, lite många dagar bara.

 24. Nisse

  Fick hem de, mycket nöjd.

 25. Anonym

  Fick hem dom efter ett pardagagr.
  Funkar bra.

 26. 5 av 5

  Chris

  Detta är den bästa sidan ni någonsin kommer att hitta! beställt 4 olika beställningar och allt har levererats inom utsatt tid, gubbarna bakom denna sida är grymma och all cred till dem!

Skriv en recension

ksalol alprazolam
Ksalol 1mg (Alprazolam – Xanor) – Galenika – Lösa/Kartor
700kr4,100kr