Rea!

Rivotril 2mg (Klonazepam – Iktrovil) – Galenika – Lösa/Kartor

700kr4,100kr

PRIS LISTA:
50st = 700kr
100st = 1200kr (1000kr) REA!
200st = 2000kr
300st = 2800kr
400st = 3500kr
500st = 4100kr

Nollställ
Artikelnr: 10 Kategori:
galenika

Beskrivning

Allmän information om Klonazepam

Klonazepam kallas även: Iktrovil, Rivotril och Klonopin. Iktrovil är ett muskelavslappnande och psykoaktivt lugnande läkemedel som tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepiner. Varunamn i Sverige är Iktorivil. Det kan även fungera vid de mycket smärtsamma kroniska muskelkramper som med tiden kan uppstå i ryggmuskler och andra större muskler som överbelastas vid ledöverrörlighetssyndrom orsakade av medfödda kollagendefekter, till exempel Ehler-Danlos syndrom typ 3, som gör ledband, senor och ligament övertöjbara och därmed ställer höga krav på muskler för att hålla samman leder. Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning P IV i 1971 års psykotropkonvenion, samt i förteckning IV i Sverige.

iktrovil klonazepam

Varning

Klonazepam kan, liksom andra bensodiazepiner, försämra en persons förmåga att köra bil eller använda maskiner. De centrala nervsystemets deprimerande effekter av läkemedlet kan intensifieras genom alkoholkonsumtion, och därför bör alkohol undvikas när du tar detta läkemedel. Bensodiazepiner har visat sig orsaka beroende. Patienter som är beroende av klonazepam bör titreras långsamt under överinseende av en kvalificerad vårdpersonal för att minska intensiteten av abstinens- eller reboundsymtom.

Beroende

Liksom alla bensodiazepiner är klonazepam en GABA-positiv allosterisk modulator. En tredjedel av individerna som behandlas med bensodiazepiner i mer än fyra veckor utvecklar ett beroende av läkemedlet och upplever ett abstinenssyndrom vid dosreduktion. Hög dosering och långvarig användning ökar risken och svårighetsgraden av beroende och abstinenssymptom. Uttagskramper och psykos kan förekomma i svåra fall av tillbakadragande, och ångest och sömnlöshet kan förekomma i mindre allvarliga fall av tillbakadragande. En gradvis minskning av dosen minskar svårighetsgraden av bensodiazepinavbrottssyndromet.

Medicinsk användning av Iktrovil

Iktrovil är, precis som andra bensodiazepiner, en förstahandsbehandling för akuta anfall, men är inte lämpligt för långvarig behandling av anfall på grund av utvecklingen av tolerans mot de antikonvulsiva effekterna. Iktrovil har visat sig vara effektivt vid behandling av epilepsi hos barn, och hämningen av krampaktivitet tycktes uppnås vid låga plasmanivåer av Iktrovil. Som ett resultat används ibland Iktrovil för vissa sällsynta epilepsier hos barn; emellertid har det visat sig vara ineffektivt vid kontroll av infantila spasmer. Iktrovil ordineras främst för akut hantering av epilepsier. Iktrovil har visat sig vara effektivt vid akut kontroll av icke-krampaktig status epilepticus; fördelarna tenderade emellertid att vara övergående hos många människor, och tillsättning av fenytoin för varaktig kontroll krävdes hos dessa patienter.

iktrovil klonazepam

Panikattack

Panikattack med eller utan agorafobi. Iktrovil har också visat sig vara effektivt vid behandling av andra ångeststörningar, såsom social fobi, men detta är en off-label användning. Effekten av Iktrovil vid kortvarig behandling av panikstörning har visats i kontrollerade kliniska prövningar. Vissa långtidsstudier har föreslagit en fördel med Iktrovil i upp till tre år utan utveckling av tolerans men dessa studier var inte placebokontrollerade. [Citat behövs] Iktrovil är också effektivt för hantering av akut mani.

Övrig behandling

Bensodiazepiner, såsom klonazepam, används ibland för behandling av mani eller akut psykosinducerad aggression. I detta sammanhang ges bensodiazepiner antingen ensamma eller i kombination med andra förstainstansläkemedel såsom litium, haloperidol eller risperidon. Effektiviteten med att ta bensodiazepiner tillsammans med antipsykotisk medicin är okänd, och mer forskning behövs för att avgöra om bensodiazepiner är mer effektiva än antipsykotika när akut sedering krävs.

Tolerans

Tolerans mot klonazepams antikonvulsiva effekter förekommer hos både djur och människor. Hos människor uppträder ofta tolerans mot de antikonvulsiva effekterna av klonazepam. Kronisk användning av bensodiazepiner kan leda till utveckling av tolerans med en minskning av bensodiazepinbindningsställen. Toleransgraden är mer uttalad med klonazepam än med klordiazepoxid. I allmänhet är kortvarig behandling mer effektiv än långvarig behandling med klonazepam för behandling av epilepsi.

iktrovil klonazepam

Biverkningar

Vanliga biverkningar inkluderar sömnighet, dålig samordning och agitation. Långvarig användning kan leda till tolerans, beroende och abstinenssymptom om de stoppas plötsligt. Beroendet förekommer hos en tredjedel av personer som tar klonazepam i mer än fyra veckor. Det finns en ökad risk för självmord, särskilt hos personer som redan är deprimerade. Om det används under graviditet kan det leda till skada på barnet. Klonazepam binder till GABAA-receptorer, vilket ökar effekten av den huvudsakliga hämmande neurotransmittorn γ-aminosmörsyra (GABA).

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Klonazepam

Varumärke

Galenika

galenika

Mer information

Mängd

50st, 100st, 200st, 300st, 400st, 500st

11 recensioner av Rivotril 2mg (Klonazepam – Iktrovil) – Galenika – Lösa/Kartor

 1. 4 av 5

  rocken

  ok rivotril för det här priset

 2. 4 av 5

  muffins

  Helt ok bosniska iktrovil.

 3. 5 av 5

  niklas

  Vil bara säga att dem här iktrovilen är nästan som svenska.

 4. 5 av 5

  rickard F

  Tycker dem här va bra

 5. 5 av 5

  lisa

  Kommer köpa mer.

 6. 5 av 5

  Viktor

  funkar som dem ska göra nöjd

 7. 5 av 5

  Robert svensson

  Super nöjd med detta köp billigt å bra

 8. 4 av 5

  Nippe

  Tycker också dem va ok

 9. 5 av 5

  Björn

  Bra sida det här

 10. 4 av 5

  Sara

  Funkar sådär kanske har tolerans

 11. Bobby

  Bra krut i dessa! Är mycket nöjd.

Skriv en recension

klonazepam iktrovil
Rivotril 2mg (Klonazepam – Iktrovil) – Galenika – Lösa/Kartor
700kr4,100kr