Tramadol 50mg – Lösa/Kartor

900kr4,200kr

PRIS LISTA:
50st = 900kr Slut!
100st = 1400kr Slut!
200st = 2100kr Slut!
300st = 2800kr Slut!
400st = 3500kr Slut!
500st = 4200kr Slut!

Nollställ
Artikelnr: 11 Kategori:

Beskrivning

Allmän information om Tramadol

Tramadol kallas även: Alkaloid, Tradolan och Tapentadol. Tradolan anses vara en syntetisk opioid, men som tros ha hittats i busken Nauclea latifolia. Detta är dock omtvistat Tradolan är ett morfinliknande analgetikum, som används vid måttlig till svår akut och kronisk smärta. Tradolan är ett beroendeframkallande medel och vid långvarig användning kan tolerans, psykiskt och fysiskt beroende utvecklas. Risken är mindre vid kortare behandlingstid men utsättningssymptom kan förekomma även vid behandlingstid kortare än en månad. Vid normala doser har en beroendefrekvens på 1 av 8000 rapporterats, enligt FASS. Tradolan har varit under utredning vid Läkemedelsverket och den 1 december 2007 blev substansen narkotikaklassad i Sverige, dock med flera undantag. Den huvudsakliga aktiva metaboliten är O-desmetyltramadol.

tramadol tradolan

Varning

Erkända riskfaktorer för överdosering av tramadol inkluderar depression, missbruk och kramper. Naloxon reverserar endast delvis de toxiska effekterna av överdosering av Tradolan och kan öka risken för kramper. Dödsfall med överdosering med tramadol har rapporterats och ökar i frekvens i Nordirland; majoriteten av dessa överdoser inbegriper andra droger inklusive alkohol. Det fanns 254 dödsfall relaterade till tramadol i England och Wales 2013 och 379 i Florida 2011. Under 2011 var 21 649 akutbesök i USA relaterade till tramadol.

Beroende

Långvarig användning av höga doser av tramadol orsakar fysiskt beroende och abstinenssyndrom. Dessa inkluderar både symtom som är typiska för tillbakadragande av opioider och de som är associerade med uttag av serotonin – noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI); symtom inkluderar domningar, stickningar, parestesi och tinnitus. Psykiatriska symtom kan inkludera hallucinationer, paranoia, extrem ångest, panikattacker och förvirring. I de flesta fall kommer tramadolavbrottet att sättas in 12–20 timmar efter den sista dosen, men detta kan variera. Tradolanuttag varar vanligtvis längre än för andra opioider. Sju dagar eller mer av akuta abstinenssymtom kan förekomma i motsats till normalt 3 eller 4 dagar för andra kodinanaloger.

tramadol tradolan

I andra länder

Tradolan ett schema IV-läkemedel i USA används främst för att behandla mild till svår smärta, både akut och kronisk. Det finns måttliga bevis för användning som andra linjens behandling för fibromyalgi men är inte FDA-godkänd för denna användning, men dess användning är godkänd för behandling av fibromyalgi som en sekundär smärtstillande medel av NHS.

Effekt

Dess analgetiska effekter tar ungefär en timme att träda i kraft och 2 till 4 timmar att toppa efter oral administrering med en formulering med omedelbar frisättning. På dos-för-dos-basis har tramadol cirka en tiondel av morfin (sålunda är 100 mg motsvarande 10 mg morfin men kan variera) och är praktiskt taget lika potent jämfört med petidin och kodein. För smärta med måttlig svårighetsgrad är dess effektivitet ekvivalent med kodein vid låga doser och hydrokodon vid mycket höga doser; för svår smärta är det mindre effektivt än morfin. Dessa smärtstillande effekter varar cirka 6 timmar. Styrkan hos analgesi varierar avsevärt eftersom det beror på en individs genetik. Människor med specifika varianter av CYP2D6-enzymer producerar kanske inte tillräckliga mängder av den aktiva metaboliten (desmetramadol) för effektiv smärtkontroll.

Medicinsk användning av Tradolan

Tradolan är ett smärtstillande läkemedel som tillhör klassen opioider som verkar i det centrala nervsystemet. Det lindrar smärta genom att verka på specifika nervceller i ryggmärgen och hjärnan. Läkemedlet kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation.

Dosering

Dosen skall anpassas beroende på smärtintensitet och individuell känslighet. Generellt ska den lägsta effektiva dosen av analgetika användas. Dagsdoser om 400 mg tramadolhydroklorid bör inte överskridas annat än under speciella kliniska omständigheter. Vuxna och barn över 12 år: 1-2 kapslar (50 – 100 mg) 3-4 gånger dagligen. Vid akut smärta är begynnelsedosen 100 mg oftast nödvändig. Vid kronisk smärta rekommenderas en begynnelsedos på 50 mg (1 kapsel). Tramadol kapslar är inte lämpligt för barn under 12 år. Äldre personer: Dosjustering för patienter med normal lever- och njurfunktion som är under 75 år är vanligtvis inte nödvändig. Eliminationen för tramadol kan bli förlängd hos personer över 75 år. I dessa fall bör dos intervallet förlängas individuellt.

tramadol tradolan

Biverkningar

Här kan nämnas förändringar av sinnesstämning (vanligen euforiskt humör, ibland dysfori), aktivitetsförändringar (vanligen dämpning, ibland ökning) och förändringar av kognitiv och sensorisk kapacitet (t ex förmåga att fatta beslut, uppfattningsförmåga). Tramadol kan ge upphov till beroende. Symtom på abstinensbesvär, liknande de som förekommer i samband med opiatavvänjning, kan visa sig på följande sätt: upphetsning, ängslan, nervositet, sömnlöshet, hyperkinesi, darrningar och gastrointestinala rubbningar.Andra symptom som mycket sällan har observerats i samband med avbrytande av tramadolbehandling inkluderar: panikattacker, svår ångest, hallucinationer, parestesier, tinnitus samt ovanliga CNS-symptom (t ex konfusion, vanföreställning, depersonalisering, derealisation, paranoia).

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tramadol

Varumärke

Övrigt

Mer information

Mängd

50st, 100st, 200st, 300st, 400st, 500st

13 recensioner av Tramadol 50mg – Lösa/Kartor

 1. 5 av 5

  KK

  Billigt och bra kommer i kartor väldigt bra stealth tack.

 2. 5 av 5

  S

  bra piller bra sida

 3. 5 av 5

  kuken p

  Väldigt billiga 50mgare dem funkar jätte bra tack

 4. 5 av 5

  rille

  Vill köpa mer av dem här kommer i kartor riktigt bra kvalite…

 5. 2 av 5

  Vrann

  var skriver jag om support här?

 6. 5 av 5

  Krille

  nöjd med dem.

 7. 5 av 5

  Kalle svensson

  Att dem kommer i karta gör det att man vet att det är äkta vara.

 8. 5 av 5

  Göran B

  Nöjd med dem här tramadolen ska testa 200mg på denna sidan ocksåp.

 9. 5 av 5

  viktor

  Dem här va bättre än 200 mgarna

 10. 5 av 5

  Sara

  Nöjd med det här köpet väldigt billigt å snabb leverans.

 11. 5 av 5

  Mrs.

  sjukt nöjd med produkten samt med apoteksmek!

 12. 5 av 5

  Miss

  Kanonbra toppen….Så nöjd.

 13. Mange

  Mycket snabb leverans och hög kvalitet på produkt. Bara +++++

Skriv en recension