Zolpidem 10mg (Stilnoct) – Lösa/Kartor

1,000kr4,700kr

PRIS LISTA:
50st = 1000kr
100st = 1500kr
200st = 2300kr Slut!
300st = 3100kr Slut!
400st = 3900kr Slut!
500st = 4700kr Slut!

Nollställ
Artikelnr: 7 Kategori:
hemofarm

Beskrivning

Allmän information om Zolpidem

Zolpidem kallas även: Stilnoct, Edluar, Ambien och Stilnox. Stilnoct är en läkemedelssubstans som används vid sömnbesvär. Preparatet används för understödjande terapi under begränsad tid vid behandling av kroniska sömnbesvär. Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning P IV i 1971 års psykotropkonvention samt i förteckning IV i Sverige.

stilnoct zolpidem

Varning

Överdosering kan leda till koma eller död. När överdosering förekommer finns det ofta andra droger i personens system. Överdosering av Zolpidem kan behandlas med GABAA-receptorantagonisten flumazenil, som förskjuter zolpidem från dess bindningsställe på GABAA-receptorn för att snabbt vända effekterna av zolpidem. Det är okänt om dialys är till hjälp.

Medicinsk användning av Stilnoct

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande substanser (som Stilnoct) bör inte användas som enda behandlingsmetod vid behandling av depression och ångest i samband med depression (självmordstankar kan framprovoceras hos dessa patienter). Stilnoct bör ges med försiktighet till patienter med symptom på depression. Självmordstendenser kan förekomma. Stilnoct är avsett för tillfälliga och kortvariga sömnbesvär. Risk för tillvänjning och beroende föreligger, men inte så stor jämfört med starkare bensodiazepiner, såsom diazepam, alprazolam, flunitrazepam med flera. Stilnoct är ett icke-bensodiazepin Z-läkemedel som fungerar som ett lugnande och hypnotiskt medel. Stilnoct är en GABAA-receptoragonist i imidazopyridinklassen. Det fungerar genom att öka GABA-effekterna i centrala nervsystemet genom att binda till GABAA-receptorer på samma plats som bensodiazepiner. Det har i allmänhet en halveringstid på två till tre timmar.

I andra länder

Zolpidem godkändes för medicinskt bruk i USA 1992. Det blev tillgängligt som ett generiskt läkemedel 2007. Zolpidem är ett Schema IV-kontrollerat ämne enligt Controlled Substances Act of 1970 (CSA). Mer än tio miljoner recept fylls årligen i USA, vilket gör det till en av de mest använda behandlingarna för sömnproblem. År 2017 var det den 50: e vanligaste receptbelagda medicinen i USA, med mer än femton miljoner recept. Riktlinjer från NICE, European Sleep Research Society och American College of Physicians rekommenderar läkemedel mot sömnlöshet (inklusive möjligen zolpidem) endast som en andra linjens behandling efter att icke-farmakologiska behandlingsalternativ har testats (t.ex. kognitiv beteendeterapi för sömnlöshet).

stilnoct zolpidem

Dosering

Den tidigare rekommenderade dosen minskade 2013, av US Food and Drug Administration (FDA), till 10 mg omedelbart för män och 5 mg för kvinnor, i ett försök att minska sömnighet nästa dag. Nyare formuleringar med förlängd frisättning inkluderar 6,25 mg för kvinnor och 12,5 mg eller 6,25 mg för män, vilket också orsakar sömnighet nästa dag när de används i högre doser. högre doser eller den långverkande formuleringen. Medan flumazenil, en GABAA-receptorantagonist, kan vända zolpidems effekter, är det vanligtvis allt som rekommenderas vid överdosering. En version med lägre dos (3,5 mg för män och 1,75 mg för kvinnor) ges som en tablett under tungan och används vid mitten av natten. Det kan tas om det är minst fyra timmar mellan administreringstidpunkten och när personen måste vara vaken.

Tolerans och beroende

Eftersom zolpidem är förknippat med läkemedletolerans och substansberoende, är dess receptriktlinjer endast för allvarlig sömnlöshet och korta perioder av användning vid lägsta effektiva dos. Tolerans mot effekterna av zolpidem kan utvecklas hos vissa människor på bara några veckor. Plötsligt tillbakadragande kan orsaka delirium, kramper eller andra negativa effekter, särskilt om det används under långa perioder och i höga doser. När läkemedletolerans och fysiskt beroende av zolpidem utvecklas innebär behandlingen vanligtvis en gradvis dosreduktion över en period av månader för att minimera abstinenssymptom, vilket kan likna de som ses vid bensodiazepinuttag.

stilnoct zolpidem

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna av kortvarig användning inkluderar huvudvärk (rapporterad av 7% av personerna i kliniska prövningar), dåsighet (2%), yrsel (1%) och diarré (1%); de vanligaste biverkningarna av långvarig användning inkluderade sömnighet (8%), yrsel (5%), allergi (4%), bihåleinflammation (4%), ryggsmärta (3%), diarré (3%), drogkänsla (3%), muntorrhet (3%), slöhet (3%), ont i halsen (3%), buksmärta (2%), förstoppning (2%), hjärtklappning (2%), yrsel (2%) , utslag (2%), onormala drömmar (1%), minnesförlust (1%), bröstsmärta (1%), depression (1%), influensaliknande symtom (1%) och sömnstörningar (1%).

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Zolpidem

Varumärke

Hemofarm

hemofarm

Mer information

Mängd

50st, 100st, 200st, 300st, 400st, 500st

12 recensioner av Zolpidem 10mg (Stilnoct) – Lösa/Kartor

 1. 5 av 5

  hatsim

  Dem här stilnocten är nästan som svenska super nöjd med köpet

 2. 5 av 5

  gurra

  Bra köp tycker jag

 3. 5 av 5

  Mange

  Tycker zopiklonen va bättre än dem här.

 4. 4 av 5

  Kolle

  Helt ok zolpidem det här

 5. 5 av 5

  bujar

  Funkar som dem ska göra tack

 6. 5 av 5

  peppe

  bra stilnoct och kommer i kartor tackar

 7. 5 av 5

  mostafa

  kommer bli mer köp av dem här dem va riktigt bra och i karta med

 8. 5 av 5

  Vera S

  Sover som en gud jätte bra.

 9. 5 av 5

  Mohamed

  Nöjde med detta köp

 10. 5 av 5

  Peter T

  Sover jätte bra på dem här.

 11. Anonym

  Sover gott, ok frakttid.

 12. 5 av 5

  Nisse

  Bra både leveranstid och sover bre.

Skriv en recension

zolpidem stilnoct
Zolpidem 10mg (Stilnoct) – Lösa/Kartor
1,000kr4,700kr