Zopiklon 7,5mg (Imovane) – Lösa/Kartor

1,000kr5,600kr

PRIS LISTA:
50st = 1000kr
100st = 1600kr
200st = 2600kr Slut!
300st = 3600kr Slut!
400st = 4600kr Slut!
500st = 5600kr Slut!

Nollställ
Artikelnr: 6 Kategori:
hab

Beskrivning

Allmän information om Zopiklon

Zopiklon kallas även: Zopiclone och Imovane. Det är ett sömnmedel vilket i likhet med bensodiazepiner påverkar ett system i hjärnan som kallas för GABA-receptorsystemet. GABA är ett ämne som finns naturligt i kroppen och som har en lugnande, ångestdämpande och sömngivande verkan. Imovane förstärker GABA:s sömngivande effekt. Det gör att man lättare kan somna in, att man vaknar färre gånger på natten och att man kan sova längre på morgonen. Zopiclone, som bland annat säljs under varumärket Imovane, är ett icke-bensodiazepin som används för att behandla sömnsvårigheter. Zopiclone skiljer sig molekylärt från bensodiazepinläkemedel och klassas som cyklopyrrolon. Men zopiklon ökar den normala överföringen av neurotransmittorn gamma-aminosmörsyra (GABA) i centrala nervsystemet via modulerande bensodiazepinreceptorer på samma sätt som bensodiazepinläkemedel gör.

imovane zopiklon

Varning

Risk för tillvänjning föreligger. Substansen är narkotikaklassad i Sverige. Imovane används ibland som en självmordsmetod. Det har ett liknande dödsindex som bensodiazepinläkemedel, förutom temazepam, som är särskilt giftigt vid överdosering. Dödsfall har inträffat på grund av överdosering av Imovane, ensam eller i kombination med andra läkemedel. Överdosering av Imovane kan leda till överdriven sedering och deprimerad andningsfunktion som kan utvecklas till koma och eventuellt dö. Imovane i kombination med alkohol, opiater eller andra depressiva medel i centrala nervsystemet kan vara ännu mer benägna att leda till dödliga överdoser. Överdosering av Imovane kan behandlas med bensodiazepinreceptorantagonisten flumazenil, som förskjuter Imovane från dess bindningsställe på bensodiazepinreceptorn. Allvarliga effekter på hjärtat kan också uppstå från en överdos av Imovane i kombination med piperazin.

Medicinsk användning av Imovane

Zopiclone är ett sömnmedel för behandling av olika former av sömnbesvär t.ex. svårigheter att somna, för tidigt uppvaknande eller många nattliga uppvaknanden hos vuxna. Imovane innehåller den aktiva substansen zopiklon som påverkar de centra i hjärnan som gör att vi kan sova och har vanligen effekt inom 30 minuter. Zopiclone används för kortvarig behandling av sömnlöshet där sömninitiering eller sömnunderhåll är framträdande symtom.

Långvarig användning rekommenderas inte, eftersom tolerans, beroende och missbruk kan uppstå. En lågkvalitetsstudie visade att zopiklon är ineffektivt för att förbättra sömnkvaliteten eller öka sömntiden hos skiftarbetare – mer forskning inom detta område har rekommenderats. Zopiklon, som liknar andra bensodiazepiner och icke-bensodiazepin-hypnotika, orsakar nedsatt kroppsbalans och stående stabilitet hos individer som vaknar på natten eller nästa morgon. Fall och höftfrakturer rapporteras ofta. Kombinationen med alkoholkonsumtion ökar dessa försämringar.

imovane zopiklon

Interaktioner

Zopiclone interagerar också med trimipramin och koffein. Alkohol har en additiv effekt när den kombineras med zopiklon, vilket ökar de negativa effekterna inklusive överdoseringspotentialen för Zopiclone avsevärt. På grund av dessa risker och den ökade risken för beroende bör alkohol undvikas vid användning av Zopiclone. Erytromycin verkar öka absorptionshastigheten för Zopiclone och förlänga eliminationshalveringstiden, vilket leder till ökade plasmanivåer och mer uttalade effekter.
Itrakonazol har en liknande effekt på farmakokinetiken för Zopiclone som erytromycin. Rifampicin orsakar en mycket anmärkningsvärd minskning av halveringstiden för Imovane och maximala plasmanivåer, vilket resulterar i en stor minskning av den hypnotiska effekten av Imovane. Fenytoin och karbamazepin kan också framkalla liknande interaktioner.

I andra länder

I USA är zopiklon inte kommersiellt tillgängligt, även om dess aktiva stereoisomer, eszopiklon är det. Zopiclon är ett kontrollerat ämne i USA, Japan, Brasilien och vissa europeiska länder och kan vara olagligt att äga utan recept. Det är dock lätt tillgängligt i andra länder och är inte ett kontrollerat ämne.

Dosering av Zopiclone

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Rekommenderad dos för vuxna är en tablett 5 mg eller 7,5 mg vid sänggåendet. Imovane finns även i styrkan 5 mg. Rekommenderad dos för äldre är en halv tablett Zopiklon  7,5 mg, vilket motsvarar 3,75 mg. Eventuellt ökar läkaren sedan dosen till 5 mg eller 7,5 mg. Eftersom tabletterna vanligen verkar inom en halvtimme är det viktigt att man tar dem i anslutning till sänggåendet eller först när en naturlig insomning uteblivit. Försäkra dig om att du kan få sova ostört en hel natt.
Din behandling med Zopiklon bör vara så kortvarig som möjligt.

imovane zopiklon

Biverkningar

Dåsighet, muntorrhet, förändrat smaksinne (vanliga), huvudvärk, oro och ångest (mindre vanliga). En vanlig biverkning för personer som varit vakna under påverkan av Zopiklon är minnesluckor. Hallucinationer vid sådana tillfällen kan också förekomma. Imovane kan i sällsynta fall leda till beteendestörningar, t.ex. aggressivitet.

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Zopiklon

Varumärke

HAB Pharmaceuticals

hab

Mer information

Mängd

50st, 100st, 200st, 300st, 400st, 500st

11 recensioner av Zopiklon 7,5mg (Imovane) – Lösa/Kartor

 1. 5 av 5

  moritz

  Riktigt bra zopiklon super nöjd.

 2. 5 av 5

  mongo

  Smakar exakt som det ska riktigt fint måste jag säga, lika bra som svenska tycker jag tack för underbar service.

 3. 5 av 5

  Grolle

  Känner järn smaken i munnen hehehe bra imo

 4. 5 av 5

  Zorak

  Bra habbar kommer köpa mer garanterat

 5. 5 av 5

  tooke

  Utlänska imovane men dem funkar bra dem med. Dem här är Bosninska va?

 6. 5 av 5

  Mohammed

  Väldigt bra imovane trots att dem är utlänska så funkar dem

 7. 5 av 5

  Sara Veeee

  Smakar järn som dem ska göra trodde dem skulle va dåliga

 8. 5 av 5

  Linus

  Mina råttor tyckte om dem här.

 9. 5 av 5

  Göran hej

  Jag kommer köpa mer dem e så beroende framkallande haha

 10. 5 av 5

  Ricky

  Ska köpa mer nu bra sida

 11. 4 av 5

  peter

  Bra! räcker med 3-4 sy
  t

  Bra! räcker med 3-4 st för en god natts sömn

Skriv en recension

zopiklon imovane
Zopiklon 7,5mg (Imovane) – Lösa/Kartor
1,000kr5,600kr